Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ping-Gin Chiu

Overingeniør / Chief Engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, Bergen