Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Linda Latuta

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, Bergen