Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Laura Dietrich

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, Bergen