Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karl Purcell

Stipendiat / PhD Student - Global Climate

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Jahnebakken 5, Bergen