Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Johanne Skrefsrud

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegt 70, Bergen