Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Johanna Marquardt

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allégaten 41, Bergen