Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Joeran Maerz

Forsker / Researcher

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen