Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Joeran Maerz

Forsker / Researcher - Carbon System

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Joeran Maerz

E-mail: joeran.maerz@uib.no