Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Joao Bettencourt

Postdoktor / Postdoc

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen