Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Jakob Dörr

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen