Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ina Nagler

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Realfagbygget, Allégaten 41 5020 Bergen