Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Francesco Saltalamacchia

Stipendiat / PhD Student - Climate Hazards

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlens gate 53A/B, Bergen