Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Filippa Fransner

Forsker / Researcher - Carbon System

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, 5007 Bergen