Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Angelina Smilenova

Overingeniør / Head Engineer, data manager

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen