Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

klimavarsling

11 results

Nesten over alt på jorden vil gjennomsnittstemperaturen trolig bli høyere i de kommende fem årene enn den har vært de siste tiårene. Det kommer frem i en ny rapport med klimavarsler for den nærmeste fremtiden.