Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

doktorgradsavhandling

26 results

Valerie-Marie Kumer har i sin avhandling analysert strømningsforholdene for turbiner i vindparker. Disse målingene bidrar til å kartlegge potensialet parkene har for å oppnå maksimal energiproduksjon.

Lea Svendsen disputerer 03.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Impacts of Atlantic multi-decadal variability on the Indo-Pacific and Northern Hemisphere climate”.

Et raskt smeltende Arktis påvirker været hos oss, og været påvirker igjen ismassene i nord. Erlend Moster Knudsen undersøker effektene og samspillet i sin doktorgradsavhandling.