Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forskningstema

Globalt klima

Klima på jorden har alltid variert, og vil også variere i framtiden. 

Body

Jordens klimasystem endrer seg raskere enn noensinne. Å forstå hvordan mennesket påvirker klima og hvordan menneskeskapte klimaendringer virker sammen med naturlige variasjoner, er nødvendig for å kunne informere om dagens og fremtidens globale oppvarming.

Under forskningstema Globalt klima ser vi på hvordan overflatetemperatur, vindmønstre, havstrømmer og nedbør endrer seg under ulike klimatiske forhold. Prosessene som forårsaker disse klimatiske endringene virker på ulike tidsskalaer, fra dager eller sesonger til tidskalaer over hundreår og enda lengre.

Eksempler på dette er værsystemer som er forbundet til områder på jorden som ligger midt mellom ekvator og polene. Disse værsystemene skifter på dagsbasis. Fenomener som monsuner og endringer i monsunen med tanke på tidspunkt og styrke er endringer som opptrer på sesongskala. De virkelig lange tidsskalaene som strekker seg over hundre år og mer, er prosesser som variasjon i den store havsirkulasjonen, endringer i kontinentenes plassering og topografi, drivhusgasser og solinnstråling.

Vi arbeider for å forstå samspillet mellom disse prosessene og klima i fortid, nåtid og fremtid.

Forskningen som gjøres i temaområdet Globalt klima ser på de pågående klimaendringene i en bred kontekst. Målrettede studier som bruker instrumentelle data, reanalysedata og modell eksperimenter er med på å drive frem kunnskap om de prosessene som kontrollerer, og gjør det mulig for oss å forutsi, klimavariabilitet og endring.

Ved å inkludere studier av fortidsklima kan vi sammenligne den pågående globale oppvarmingen med forutsetningene oppvarming og nedkjøling av jorden i tidligere tider. Sammenligningen hjelper oss i forståelsen av hvilke prosesser som har drevet tidligere klimaendringer. Sammen bidrar aktivitetene til å evaluere klimamodellene, forbedre klimaframskrivninger og å sette begrensninger for fremtidens klimaprognoser.

Strategisk prosjekt

EMULATE