Understanding climate
for the benefit of society

Kjersti Konstali

Stipendiat / PhD student

Geofysisk institutt / Geophysical institute

Allégaten 70, Bergen

Profile picture for user Kjersti Konstali

E-mail: kjersti.konstali@uib.no

Phone: 91771224