Understanding climate
for the benefit of society

Kjersti Konstali

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, Bergen

Profile picture for user Kjersti Konstali

E-mail: kjersti.konstali@uib.no

Phone: 91 77 12 24