Understanding climate
for the benefit of society

Kjell Arne Mork

Forsker / Scientist

Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research

Institute of Marine Research
Nordnesgaten 50, PO Box 1870 Nordnes
5817 Bergen

Profile picture for user Kjell Arne Mork

E-mail: kjell.arne.mork@imr.no

Phone: 55 90 65 41