The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Gudrun Sylte

Kommunikasjonsleder ved Bjerknessenteret med ansvar for eksternt kommunikasjonsarbeid, vår nettside, mediekontakt, møter og samarbeid med andre aktører. 


Samarbeid: 
tograder.no,
klimavakten.no,
Møteserien Klimaforum med Bergen kommune og Bergen Næringsråd
Norsk Klimaservicesenter 

Ansvarlig for vår årlige klimaforskningsdag Bjerknesdagen 

----

Head of Communications at the Bjerknes Centre for Climte Research. Managing the centre's external communications, our web site and media relations. 

Tweets by @Gudniken

 

Kommunikasjonsleder / Head of Communications

Bjerknessenteret

Jahnebakken 5
5020 Bergen

Profile picture for user gudrun.sylte@uib.no

E-mail: gudrun.sylte@uib.no

Phone: 55583297