Understanding climate
for the benefit of society

Gudrun Sylte

Kommunikasjonsleder ved Bjerknessenteret med ansvar for eksternt kommunikasjonsarbeid, vår nettside, mediekontakt, møter og samarbeid med andre aktører. 


Samarbeid: 
tograder.no,
klimavakten.no,
Møteserien Klimaforum med Bergen kommune og Bergen Næringsråd
Norsk Klimaservicesenter 

Ansvarlig for vår årlige klimaforskningsdag Bjerknesdagen 

----

Head of Communications at the Bjerknes Centre for Climte Research. Managing the centre's external communications, our web site and media relations. 

Tweets by @Gudniken

 

Kommunikasjonsleder / Head of Communications

Bjerknessenteret

Jahnebakken 5
5020 Bergen

Profile picture for user gudrun.sylte@uib.no

E-mail: gudrun.sylte@uib.no

Phone: 55 58 32 97