Understanding climate
for the benefit of society

Udokumenterte påstander

Carl I. Hagen lufter sin klimaskepsis i Morgenbladet 18. april. Han fremsetter flere udokumenterte påstander om forskning og FNs klimapanel IPCC.

Body

Av: Eystein Jansen, prof. UiB og direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, først publisert i Morgenbladet 02.05.08.

Når en kjent politiker og Stortingets visepresident uttaler seg skråsikkert om kompliserte forskningsresultat og forskningsspørsmål, bør en i det minste forvente dokumentasjon for påstandene.

Hagen hevder at det er et økende antall vitenskapelige rapporter som setter spørsmål ved den virkning CO2 har på klimaet. Hvor har Hagen dette fra? Det er meg bekjent ikke publisert et eneste arbeid i vitenskapelige tidsskrifter de siste årene som påviser at den pågående oppvarmingen i hovedsak skyldes andre faktorer enn de menneskeskapte utslippene av klimagasser.

Liknende påstander ble også fremmet fra frp-hold i fjor. Da kristiserte bl.a. Siv Jensen IPCC for å tilsidesette norske forskeres resultat i sin hovedrapport. Jeg ba i et innlegg i Dagbladet (26/2/07) om dokumentasjon på at dette hadde skjedd. Den kom aldri.

Hagen synes det er ”for drøyt” å tro at CO2 skaper klimaendringer. Det må han gjerne tro, men man bør forvente at en politiker i slike faglige spørsmål forholder seg til hva forskningen frembringer av resultat. Hagen karakteriserer også IPCC som ”Keiserens nye klær”. Med dette tilsidesetter han som irrelevant den kunnskap som fremkommer i de faglige tidsskriftene fra verdens fremste forskere fra verdens fremste universitet.

IPCC har i sitt mandat at man kun kan forholde seg til publisert vitenskapelig forskning. I rapporten som kom i fjor, og der jeg deltok som koordinerende hovedforfatter med ansvar for kapitlet om fortidsklima, behandlet vi den samlede forskningen slik den fremkommer i vitenskapelige tidsskrifter de siste 6 årene. Flere tusen artikler ble vurdert. Konklusjonene panelet kom frem til er basert på dette forskningsmaterialet, som altså ikke er panelets egne resultater, men utgjør den samlede globale forskningsinnsatsen på feltet. Av de 150 forfatterne som skrev den siste rapportens del om klimaendringenes vitenskapelige grunnlag var 75% nye forhold til den forrige rapporten fra 2001. Det er altså ikke slik at de samme forskerne sitter og skriver de samme konklusjonene for de ulike rapportene.

Hagen velger altså å avfeie forskningen som keiserens nye klær, men viser ikke til et eneste publisert forskningsresultat. Det hviler et stort ansvar på Hagen om å underbygge sine meninger med dokumentasjon fra forskning. I forskning gjelder det én regel – du må publisere i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering. Det samme gjelder for finansieringsgrunnlaget av de norske universitetene, og ved ansettelser i vitenskapelige stillinger ved universitet og høyskoler. Det ville være helt uansvarlig om man ikke også skulle basere politiske beslutninger på publisert forskning. At ledende FrP –politikere velger å tilsidesette dette store forskningsgrunnlaget, og heller lar seg informere av meningsbærere uten faglige meritter, er urovekkende.

Vår klode har økende feber. Man kan tenke seg en parallell situasjon der man ved behandling av sykdom skulle se bort fra den medisinske faglitteraturen og heller legge til rette for behandling og medisinering og basert på hva synsere uten bakgrunn i faget måtte mene.

Til slutt: Til tross for at Carl I. Hagen mener noe annet: IPCC må nok betegnes som FNs klimapanel ettersom det er opprettet av FNs miljøorganisasjon UNEP i samarbeid med Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO).


Les Hagens innlegg i Morgenbladet 18. april her .