Understanding climate
for the benefit of society

<  May 2023  >

04.05.2023 19:00 - 04.05.2023 20:00
Litteraturhuset i Bergen

Polarhistorier

Polarhistorier

I 1929 finansierte den norske regjeringen en vitenskapelig ekspedisjon til Øst-Grønland, og to år etter okkuperte norske fangstfolk området Eirik Raudes Land. Fremdeles finnes norske fangsthytter fra 1920- og 30-tallet. I dag bevares hyttene av den danske Sirius-patruljen, en spesialstyrke som patruljerer Nordøst-Grønland med hundeslede. Hyttene gir opphold til forskere fra hele verden.

 

Denne kvelden får du møte to tidligere medlemmer av Sirius-patruljen og en klimaforsker som jobber på Grønland i dag. De vil snakke om Grønland, ekspedisjoner, vitenskap og livet i isen. I hvilken grad er fangst, fangsthytter og forskning verktøy for suverenitetshevdelse – før og nå?

 

Anders Bjerregaard var sersjant i Sirius-patruljen i 2000–2002. Han er i dag ansatt i dansk politi og med i Fangstkompaniet Nanok, som restaurerer gamle fangsthytter og stasjoner på Grønland.

 

Kunuk Lennert er overingeniør ved Universitetet i Tromsø, er født og oppvokst i Grønland og har vært med i Sirius-patruljen. I 2022 var han med på ekspedisjonen «Over den store bre», vist i NRK-serien «På tykk is».

 

Kerim H. Nisancioglu er professor ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring fra forskning på Grønlandsisen og leder forskningsprosjektet Climate Narratives, om klimaendringer og menneskers opplevelse av dem på Grønland og i Stillehavet.

 

Ordstyrer Sigri Sandberg er journalist, forfatter og forteller. Hun har bodd ni år på Svalbard og har skrevet 19 bøker, blant dem Polar kjærlighet og Polarheltinne

 

Gratis inngang

25.05.2023 09:00 - 25.05.2023 16:00
BCCR seminar room 4.th floor

BCCR Machine learning workshop

9:00-10:30               crash course (Julien Brajard)      

 

10:30-11:00              coffee                          

 

11:00-12:00              4 talks:    

                Marie-Lou Bachelery: Predicting Benguela ninos with deep learning

Edson Silva: Probabilistic models for Harmful Algae detection: Application to the Norwegian Coast

                Bjorn Nyberg: Global Scale Analysis on the Extent of River Channel Belts

Damien Couespel: Regime shifts in future ocean CO2 fluxes revealed through machine learning

 

12:00-13:00              lunch                            

 

13:00-14:00              Short pitch talks:

João Bettencourt, Florian Muthreich, Camille Li, Marek Ostrowski, Elizabeth Thomas, Stefan Sobolowski, Erik Kolstad, Carla Vivacqua, Alok Samantaray

 

14:00-14:30                coffee                          

 

14:30-15:30                4 talks:    

                Sébastien Barthélémy: Hybrid covariance super-resolution data assimilation (online)

                Priscilla Mooney: The Big Data and Climate FRONTIER project

Léo Edel: A reconstruction of Arctic sea ice thickness (2000-2010) based on a hybrid machine learning and data assimilative approach

                Tsuyoshi Wakamatsu : Applications of ML to pelagic marine ecosystem study

 

15:30-16:00              discussion                    

 

 

Please sign up here by May 16 if you plan to attend (we need a head count for ordering food): https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14927309