Understanding climate
for the benefit of society

<  January 2020  >

06.01.2020 08:00 - 08.01.2020 16:00
Geilo

Bjerknes Getaway 2020

Save the dates for the annual internal seminar! More info will come later.

13.01.2020 14:15 - 13.01.2020 15:00
BCCR lecture room 4020, Jahnebakken 5

Seminar talk: Midlatitude Rossby waves and their links to higher and lower latitudes

Name: of speaker Tim Woollings, Affiliation: University of Oxford

Read more
17.01.2020 12:00 - 17.01.2020 13:00
U1 (west wing).Jahnebakken 5

Constraints on global warming subgroup meeting

The Constraints on global warming subgroup will meet again for the first time this year Friday, 17 January, 12-13, in U1 (west wing).
Bring your lunch and join the discussion. Bring along anyone whom might be interested.

This time I will set the topic and lead the discussion on SST patterns in the Northern Seas during a warmer world.

The next meeting will be January 31th, and for that meeting the topic for discussion will be set by Odd Helge Otterå.

See you,
Bjørg

17.01.2020 13:15 - 17.01.2020 15:00
Sted: Auditorium 5, Realfagbygget

Disputas: Jonathan Rheinlænder

KUNNGJØRING

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ph.d.-grad

DISPUTAS

MSc. Jonathan Winfield Rheinlænder disputerer for ph.d.-graden:

Tid: Fredag 17. januar 2020, kl. 13.15

Sted: Auditorium 5, Realfagbygget

Avhandlingens tittel:

The role of ocean circulation and sea ice in abrupt climate change

 

Opponent:

Seniorforsker, Dr. rer. nat. Martin Losch

Alfred Wegener Institute, Bremerhaven, Tyskland

 

Opponent:

Seniorforsker,ph.d. Steffen Malskær Olsen

Danish Meteorological Institute, Centre for Ocean and Ice, København, Danmark

 

Øvrig medlem i komiteen:

Førsteamanuensis, ph.d. Elin Darelius

Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor, Dr. scient. Atle Nesje

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

23.01.2020 19:00 - 23.01.2020 21:00
Landmark, Bergen

På vippen: 2020 – tiåret for handling

2020 markerer starten på eit avgjerande tiår. I løpet av desse ti åra må Noreg og verda sjå ei markant omstilling av samfunnet, med omfattande kutt i karbonutslepp om me skal ha sjanse til å nå måla i Parisavtalen.

Me tar debatten og har med oss:

Frøy Gudbrandsen, sjefredaktør for Bergens Tidende
Tina Bru, stortingsrepresentant for Høyre
Egil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk klimastiftelse
Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret

Kvelden startar med eit tilbakeblikk på dei ti åra som har gått. I tidsrommet frå Jens Stoltenberg sin nyårstale i 2010 til Erna Solberg sin tale for eit par veker sidan, er oppfattinga av klimaendringar gått frå noko diffust i framtida, til klimaendringar som er her og no. I løpet av det siste tiåret har ekstremvær vorte vanleg, både i ordbruk og som fenomen.

Asgeir Sorteberg, professor i meteorologi ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret tar oss gjennom tiåret sett i eit vær og klimaperspektiv, medan Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk klimastiftelse tar oss med gjennom klimadebatten dei siste ti åra.

Read more
24.01.2020 11:15 - 24.01.2020 12:00
BCCR lecture room 4020, Jahnebakken 5

Seminar talk: Ocean Temperatures through the Phanerozoic

Name of speaker: Ethan Grossman. Affiliation: Texas A&M University . Please find abstract via link.

Read more
27.01.2020 10:15 - 27.01.2020 12:00
Auditorium 4, Realfagbygget

Disputas: Thomas Jan Leutert

KUNNGJØRING

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ph.d.-grad

 

 

DISPUTAS

 

MSc. Thomas Jan Leutert disputerer for ph.d.-graden:

 

Tid: Mandag 27. januar 2020, kl. 10.15

Sted: Auditorium 4, Realfagbygget

 

Avhandlingens tittel:

Clumped isotope thermometry as a new tool for reconstructing Miocene climate change

 

Opponent:

Førsteamanuensis, ph.d. Helen Coxall

Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, Sverige

 

Opponent:

Professor, ph.d. Ethan Grossman

Department of Geology and Geophysics, Texas A&M University, USA

 

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, ph.d. Ulysses Ninnemann

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Førsteamanuensis Desiree Roerdink

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

Read more
30.01.2020 14:00 - 30.01.2020 15:00
Bjerknes meeting room 3180, Jahnebakken 5, West wing

Seminar: Machine learning for hydrological applications

 Speaker: Dimitri Solomatine (IHE Delft Institute for Water Education)

31.01.2020 12:00 - 31.01.2020 13:00
U1 (west wing). Jahnebakken 5

The Constraints on global warming subgroup meeting

How can we narrow the bounds on Earth’s equilibrium climate sensitivity (ECS)?

 

The Constraints on global warming subgroup will meet again Friday, 31 January, 12-13, in U1 (west wing).


Bring your lunch and join the discussion. And bring along anyone whom might be interested.

This time Odd Helge will set the topic and lead the discussion on how we can narrow the bounds on Earth’s equilibrium climate sensitivity (ECS).

If you want to be prepared for the discussion, take a look at the recently published GRL paper by Zelinka at al., 2020.


See you,
Bjørg