Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Ut for å hente nye impulser

Camille Li har byttet ut Bjerknessenteret med forskning i New York i noen måneder.

Vanligvis jobber Camille Li som førsteamanuensis ved Senter for klimadynamikk, som er en del av Bjerknessenteret i Bergen. Men i januar dro hun til New York for å lære enda mer om klimaforskning.
- Jeg skal være her i tre måneder gjennom et stipend for kvinnelige forskere, forklarer Li.
Stipendet gir henne mulighet til å jobbe ved avdelingen for hav- og klimafysikk ved Lamont-Doherty Earth Observatory på Columbia University.

For kvinnelige forskere
Programmet, som er kalt “The Marie Tharp Visiting Fellowship programme” er en del av et initiativ ved The Earth Institute ved Columbia University som skal få frem flere dyktige, kvinnelige forskere.
Det gir en mulighet for å tilbringe to-tre måneder ved universitetet, i tillegg til opp til 25.000 dollar i forskningsmidler.

- Her jobber jeg sammen med andre forskere for å forstå forholdet mellom havisen og havets lagdeling i Arktis, forklarer Li.

Camille Li stortrives i New York.

 

Mange klimaforskere på ett sted
- Hvordan synes du det er så langt?

- Lamont er et spennende og stimulerende sted. Det er interessante seminarer og kollokvier nesten hver dag, og et enormt samfunn av atmosfæriske forskere, oseanografer, glasiologer, geologer, geokjemikere og geofysikere som er klare for å diskutere klima. I tillegg er det et nydelig universitetsområde med rådyr og stier som henger sammen med en park i nærheten. Dessuten serverer kafeen varm lunsj.

- Søk i tide
Li mener det er mange fordeler med å reise utenlands en stund, og nevner:
- Å møte nye folk, styrke eksisterende samarbeid, starte nytt samarbeid, å lære å være komfortabel i andre arbeidskulturer og bli kjent med andre som gjør tilsvarende forskning som jeg gjør.
- Har du lært nye ting som du kan ta med deg hjem til Bjerknessenteret?
- Spør igjen om to måneder! Jeg håper svaret er ja…


Søknadsfrist for å delta i programmet Camille Li er en del av, er i mars. Søkere må levere inn et forslag til forskningsprosjekt, sammen med forslag om lokale verter.
Lis råd er at de som tenker på å søke, begynner å kontakte potensielle samarbeidspartnere ved Lamont i god tid.