Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Til Vesterålen for å bli bedre forskere

Hvert år samles unge forskere på sommerskole for å lære enda mer om klimaforskning. I år går turen til Vesterålen.

Sommerskolen har fått det klingende navnet ACDC, som står for Advanced Climate Dynamics Courses".


I år skal sommerskolen arrangeres for femte gang. Cirka 25 doktorgradsstipendiater og tidlige postdocs fra hele verden skal samles i Nyksund i Vesterålen fra 18. til 31. august. I tillegg kommer cirka 15 forelesere.


- Årets tema er «Dynamics of the last deglaciation», og vi skal fokusere på grunnprinsipper og dynamikken til nedsmeltingen fra siste istid som vi kan observere fra paleoklimatiske arkiv, både marine, terrestriske og fra is-kjerner, sier Iselin Medhaug, forsker ved Bjerknessenteret og en av dem som er med og arrangerer sommerskolen.

Bringer sammen studenter
Sommerskolen koordineres av Resclim, som er en læringsarena for doktorgradsstipendiater i klimadynamikk. Den er et samarbeid mellom Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen, University of Washington i Seattle og MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Cambridge, USA, og ledes av Kerim Nisancioglu ved UiB.

Slik så det ut under oppstarten av fjorårets sommerskole på Snøheim.


- Målet med sommerskolen er å bringe sammen studenter og forelesere som har forskjellig bakgrunn, men som jobber med klima, og skape et interdisiplinært læringsmiljø for alle deltakerne, sier Medhaug.

Møter likesinnede
Prosjektet er sponset av Senter for internasjonalisering av utdanning  (SIU), Forskningsrådet, Bjerknessenteret, University of Washington og MIT, og i år også University of Massachusetts at Amherst og Memorial University of Newfoundland.


På sommerskolen kan man møte andre likesinnede.
- Vi drar rundt i felten på ekskursjoner og ser på spor etter siste istid. I tillegg har vi sosiale aktiviteter for å bli kjent med de andre deltakerne.
De som kan delta på sommerskolen er doktorgradsstudenter og tidlige post docs fra hele verden som har relevant bakgrunn.

Bygger broer
- Hvorfor bør man være med på sommerskolen?
- Networking! Det er en unik mulighet til å bygge broer mellom ulike disipliner og mellom ulike institusjoner og skaffe seg nye fremtidige samarbeidspartnere. Se Norge. Lære om klimadynamikk, både fra et modellerings perspektiv og gjennom bruk av proxy, sier Medhaug.


Tilbakemeldingene fra dem som har vært med tidligere har vært svært positive.
- Studentene sier det har vært et vært et stimulerende miljø å være i.
Mer informasjon om sommerskolen kan du finne her . Søknadsfristen for årets ACDC er 28. februar.