Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Samarbeider med Hawaii

Bjerknessenteret skal samarbeide med Universitetet på Hawaii.

Samarbeidsavtalen mellom Bjerknessenteret og Universitetet på Hawaii ble undertegnet av direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret tidlig i mars.

- University of Hawaii i Manoa i Honolulu er ett av verdens fremste forskningssentre innen flere sentrale forskningsområder som vi jobber med. Særlig gjelder det klimaendringer i tropene, men også innenfor fortidsklima, og forståelsen av naturlige klimaendringer, sier Eystein Jansen.

Direktør Eystein Jansen signerte avtalene i Bergen, passende antrukket for anledningen.

 

Diskusjonene om en samarbeidsavtale (Memorandum of Understanding) har pågått en tid. To nye avtaler med Universitetet på Hawaii er inngått, en med avdelingen for meteorologi og en med avdelingen for oseonografi. Avtalene skal gjøre det lettere å gå sammen om felles prosjekter i fremtiden.

Tidlig i februar ble avtalen signert av professorene Bin Wang og Kelvin Richards i Oahu på Hawaii. En måneds tid etterpå signerte Eystein Jansen avtalen i Norge.

Avdelingene for meteorologi og oseonografi ved universitetet på Hawaii er ledende på klimaforskning i stillehavsområdet.

 

Bildene viser signeringen på Hawaii med Bin Wang, Richard Jenkins, Pao-Shin Chu, Axel Timmerman og Mathew Reeve.


Avtalene inneholder punkter om samarbeid innen følgende områder:
- Paleoklimatisk forskning
- Dynamisk og statistisk nedskalering
- Karbonsyklus
- El Niño-dynamikk og påvirkning på lokalt nivå
- Klimavariabilitet
- Opplæring av neste generasjons klimaforskere
- Utveksling av forskere og studenter

Bjerknesforsker Mathew Reeve var med på signeringen på Hawaii, og fikk deretter oversendt avtalene til Norge for signering her.

- Bjerknessenteret er for tiden involvert i en rekke prosjekter i tropiske områder, som Vietnam, Bangladesh, India og Cuba, og har planer om å arbeide i Afrika med forskning knyttet til klimatilpasning. Derfor er det viktig for oss å utvikle kompetanse og nettverk med fremragende miljøer når det gjelder tropiske klimaforhold, sier Jansen