Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nye forskningsprosjekter til Bjerknesforskere

Fire forskere på Bjerknessenteret har vunnet gjennom med sine prosjektsøknader.

Bjørg Risebrobakken skal sammen med flere andre forskere ved Bjerknessenteret forske på de nordiske hav i perioden kalt pliosen. Denne perioden er interessant for oss fordi den globalt sett ligner det vi ser for oss i fremtiden.

På den tiden, for rundt fem til tre millioner år siden, var det 2-3 grader høyere global temperatur, høyere havnivå og CO2-nivå omtrent som i dag.

- Gjennom et integrert data- og modellstudium ønsker vi å finne ut hvordan de klimatiske forholdene var i våre nærområder, og å forstå hvorfor forholdene var slik de var, sier Risebrobakken.

Ikke så varmt som antatt

Foreløpige resultater tyder på at de nordiske hav ikke var så varme som tidligere antatt, og at havsirkulasjonen var annerledes enn i dag.

Tittelen til prosjektet er «Ocean Controls on high latitude Climate sensitivity - a Pliocene case study». Partnere sammen med Uni Research er UiB, Durham University, UK og LSCE, France.

31 av 253 vant frem 

Petra Langebroek skal forske på isdekkets respons på variasjoner i grunnfjellets topografi.

Prosjektets tittel er: «Quantifying ice sheet response to variations in initial bedrock topography (IceBed).»

Begge disse prosjektene er gitt gjennom FRINATEK, Forskningsrådets fagkomité for matematikk, naturvitenskap og teknologi.

253 søknader kom inn, og det ble innvilget støtte til 31 av disse.

Breforskning i Himalaya

I tillegg har John Birks vunnet frem med sitt nye prosjekt “No-analogue climates and ecological responses in the past and future (NoAClim)”.

Prosjektet er et samarbeid mellom  UiB, Uni Research og Universitetet i Bristol, og er gitt gjennom Forskningsrådets NORKLIMA-program.

Atle Nesje skal lede et nytt bilateralt prosjekt mellom Jawaharlal Nehru University, Dehli og Bjerknessenteret. Dette er støttet gjennom Forskningsrådets program MILJØ2015.

Prosjektet heter “Water related effects of changes in glacier mass balance and river runoff in western Himalaya, India: past, present and future (GLACINDIA)”, og er et samarbeid mellom Uni Research, UiB, UiO, NCAR og the German Climate Service Centre.

Oppstart vil være 1. mai 2013.