Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Karbonbudsjettet er snart brukt opp

For å nå togradersmålet har vi kun en begrenset mengde CO2 vi kan slippe ut.

Kilde: cpsl.cam.uk, Information is Beautiful Studio, 2013/ miljøstatus.no. Miljødirektoratet. 

 

I gjennomsnitt har vi i underkant av 300 milliarder tonn (Gt) igjen å slippe ut før vi får mer enn to graders oppvarming, regnet i forhold til førindustriell tid. Med dagens utslipp på 10 Gt per år gir dette 30 år før denne “kontoen” er brukt opp.

I karbonbudsjettet som vises i figuren under, ser vi i svart de samlede utslipp til nå. Kurvene følger gjennomsnittet av klimamodellene, mens det fargede feltet viserspredningen mellom modellene. Kurvene videre viser hvor mye den globale  temperaturen vil endre seg og når det vil skje. I rapporten er dette vurdert etter fire forskjellige utslippscenarioer. Kurvene følger gjennomsnittet av klimamodellene, mens det fargede feltet viser spredningen mellom modellene.

Figur hentet fra Sammendraget for beslutningstakere fra FNs klimapanels delrapport 1. 

 

- Selv om det skulle vise seg at oppvarmingen går noe saktere enn det som kommer fram her, har vi kort tid. De siste årene har heller ikke utslippene vært stabile, men økt med mer enn to prosent per år. Uten en umiddelbar stabilisering av utslippene og rask nedgang i utslipp vil det bli svært vanskelig å nå togradersmålet, sier Eystein Jansen, professor på UiB og Bjerknessenteret, og forfatter i Klimapanelets arbeidsgruppe 1.


Karbonbudsjettet ble presentert i høst i rapporten til FNs klimapanels første arbeidsgruppe. Den tredje delrapporten i den femte hovedrapporten fra klimapanelet viser tydelig at det må skje en rask og massiv overgang til utslippsfri energiproduksjon.  

Tabellen under ble presentert av Miljødirektoratet under lanseringen av Klimapanelets tredje delrapport. Denne viser forventet temperaturøkning ved slutten av dette århundret ved ulik konsentrasjonsmengde av drivhusgasser i atmosfæren.

Her kommer det fram at konsentrasjonen ikke bør overstige  450 ppm dersom vi skal nå togradersmålet. Dette krever igjen store utslippskutt, mellom 40-70 prosent av 2010-nivå.

Tabellen er basert på tabell SPM 1. i FNs klimapanels delrapport 3. Illustrasjon: Miljødirektoratet.