Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Intenst arbeid med klimarapporten

200 forskere var nylig samlet i Australia for å jobbe med FNs klimarapport. Direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret var en av dem.

I slutten av september kommer IPCCs hovedrapport om det fysiske grunnlaget for klimaendringer. I midten av januar var alle forfatterne samlet i Hobart i Australia.

De over 200 som var der, utgjør mange av de fremste forskerne i verden på forståelsen av klimaendringene. De kommer fra alle kontinenter og fra verdens fremste universiteter og institutter innenfor klimaforskning.

- Dette var det fjerde møtet for hovedforfatterne. På dette møtet gikk vi gjennom kommentarene vi har fått på det andre utkastet til rapport, og vurderte endringer i rapporten på dette grunnlaget. Utkastet har vært ute på høring blant eksperter og myndighetsrepresentanter, og vi har mottatt i overkant av 31000 kommentarer, sier direktør for Bjerknessenteret, Eystein Jansen.

Foto: IPCC

 

2800 kommentarer

Alle kommentarene må besvares. Svarene loggføres og blir offentliggjort sammen med rapporten. Endelig rapport blir offentliggjort 26.september.
Jansen forteller at mesteparten av arbeidet foregikk i grupper for hvert kapittel.

- Hvert kapittel har ca 10-12 forfattere. Formuleringer, ny litteratur og illustrasjoner blir diskutert og det blir lagt planer for ferdigstillelsen. Mitt kapittel mottok 2800 kommentarer, og kapitlet skal oppgraderes og samtidig gjøres kortere og mer presist. Vi må bruke tid på å gå gjennom den nyeste faglitteraturen og vurdere hvilke og hvor sterke konklusjoner vi kan trekke av denne, sier han.

Lange dager

I tillegg ble det også arrangert møter på tvers av kapitlene for å sikre at spørsmål som dekkes av flere kapitler blir behandlet på en felles måte og at det ikke er sprik i behandlingsmåten. Det er også plenumsmøter for å få gjennomganger av hvilke budskap de forskjellige kapitlene har, og diskusjoner av utkast til sammendraget for politikerne.
Arbeidet pågikk fra klokken åtte om morgenen til syv om kvelden.

- Det var ganske intense møter og hardt arbeid. De som var med gjør dette frivillig og mottar ingen lønn for arbeidet. Men det er hyggelig å treffe gode kolleger på tvers av fag og land, forteller Jansen.

Håper på fortgang

Han tror klimarapporten vil understreke alvoret i klimautfordringene i enda sterkere grad enn før.

- Det er gjort mange viktige fremskritt i forskningen, og på mange felt blir budskapet klarere. Forhåpentligvis får denne betydning for fremdriften i forhandlingene om ny klimaavtale, sier han.
Forrige gang FN kom med en tilsvarende klimarapport, var i 2007.