Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Glad for pris

PdD student Kristian Vasskog vant NordForsk pris for beste poster. Prisen var delt ut under avslutningen av The 33rd International Geological Congress i Oslo forrige uke.

Vasskog fikk prisen for sin poster hvor han presenterer på en utmerket måte utviklingen av klima, flom og skredhendelser siste 7300 år. Vasskog er stipendiat ved UiB og tilknyttet Bjerknessenteret. Han har bidratt til å rekonstruere klimautviklingen ved Oldevatnet i Stryn ved hjelp av sedimentkjerner.

- Det viktigste funnet er at skredaktiviteten rundt breene i området var betydelig større i tidsrommet 1550 – 1850, også kjent som den lille istid. Det gikk dobbelt så mange snøskred i denne perioden enn noen annen periode siste 7300 år. Dette skyldes i alle fall delvis mer vinternedbør. Samtidig er topografien i området bratt, som gjør det spesielt utsatt for skred, forklarer Vasskog.

Prisen utgjør 25 000 NOK, men den unge bergenseren har ikke enda bestemt hva pengene skal gå til.

- Pengene gir økonomisk frihet i prosjektet og mulighetene er mange. Om vi bruker dem til feltarbeid, datering av kjerneprøver eller reise for å videreutvikle samarbeidet vi har med forskerkollegaer i andre land gjenstår å se.

NordForsk er et nordisk organ under Nordisk ministerråd for utdanning og forskning. Organet har ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. Hensikten er å fremme forskning av høyeste internasjonale kvalitet i de nordiske landene.