Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskere avviser en svekket Golfstrøm

I en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature tilbakeviser forskere fra Bjerknessenteret tidligere bekymringer om en svekket Golfstrøm. 

Flere observasjoner foretatt de siste årene har tydet på at Atlanterhavets dype havstrømmer er blitt markant svekket, muligens som en konsekvens av global oppvarming. Det som har bekymret forskerne mest er rapporter om halvert utstrømming sydover med kaldt dypvann fra Norskehavet, noe som også vil bety at Golfstrømmens varme gren mot Norskekysten vil svekkes tilsvarende. Nå viser imidlertid den blodferske Nature artikkelen med forskere fra Danmark, Færøyane, Tyskland og Norge at de dype kalde havstrømmene er stabile. De har studert havstrømmene over den undersjøiske fjellryggen mellom Grønland og Skottland.

- Ved å kombinere målinger av havstrømmenes styrke med resultater fra matematiske modeller har det vært mulig for forskningsteamet å vise at havstrømmene har holdt en konstant styrke gjennom de siste 50 år, sier medforfatter og prosjektleder Svein Østerhus ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Siden midten av 90-årene har forskere fra teamet målt intensiteten til havstrømmene over Grønland-Skottland ryggen. De siste årene har Bjerknessenteret hatt en sentral rolle i å utvikle og forbedre måleinstrument utplassert på havbunnen gjennom sin rolle som koordinator for et stort norsk forskningsprosjektet. I tillegg har forskerne forsøkt å gjenskape strømmene i området tilbake til 1948 ved bruk av modeller. I følge artikkelen var den gode overensstemmelsen mellom gjenskapte havstrømmer i modellene og direkte målinger gode, noe som styrker tillitten til resultatet.  

De dype kalde strømmene som transporteres ut av Norskehavet og de varme returstrømmene mot nord utgjør til sammen Atlanterhavets termohaline sirkulasjon. Golfstrømmen, som fører varmt tropevann inn i Norskehavet, er en del av denne storstilte havsirkulasjonen, som er drevet av temperatur og saltforskjeller.

- Det er riktignok observert betydelige endringer i temperatur og saltforhold i Norskehavet, som skulle tilsi svakere trykk i utstrømmingen av de dype kalde vannmassene. Men på grunn av endringer i vindsystemet i dette området har en økning i havnivået kompensert for denne trykkforskjellen, forklarer Østerhus.  

En følge av resultatet er at det kan bli varmere i Skandinavia enn tidligere antatt ved global oppvarming. En oppvarming av havet gjør at det blir varmere hos oss, som igjen kan få konsekvenser for fiskeresurssene utenfor Norskekysten. Forskerne vil se på disse effektene og på varmetransporten i havet inn mot Arktis. Forskerteamet understreker viktigheten av å fortsette overvåkningen av havstrømmene og videreutvikle modellene for å kunne forutsi og varsle om risikoen for plutselige endringer. Også her vil Bjerknessenteret ha en viktig rolle som koordinator i et nytt stort EU-prosjekt.

Kontaktperson: Svein Østerhus, tel. 55582607/95189590, e-post Svein.Osterhus@bjerknes.uib.no

Artikkelen det refereres til: Steffen M. Olsen, Bogi Hansen, Detlef Quadfasel og Svein Østerhus (2008): Observed and modelled stability of overflow across the Greenland–Scotland ridge. Nature 455, 519-522 (25 September 2008).

 

 


Les artikkel På høyden: Friskmeldar havstraumane 25.09.08

 

Faktaark om Golfstrømmen.