Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Fornøyd etter statsrådstur til Latin-Amerika

UiBs representanter i Tora Aaslands delegasjon til Chile, Brasil og Argentina er positivt overrasket over hvor mye som ble gjort på turen. Intensjonsavtaler er nå inngått i alle land.

Av Ellen Marie Andersen, På høyden

– I utgangspunktet hadde jeg ingen store forventninger til besøket, men det viste seg å være mer enn bare prat, vi kom ned på et nivå der det ble gjort noe konkret, sier Trond Dokken, forskningsleder i Unifob Klima.

Regjeringen vedtok i fjor å utvikle et forsknings- og utvekslingsprogram dedikert til Latin-Amerika. Statsråd Tora Aasland reiste derfor i slutten av mars til Sør-Amerika for å øke samarbeidet med Brasil, Argentina og Chile innenfor høyere utdanning og forskning. Dokken og viserektor for internasjonale relasjoner, Kjersti Fløttum, deltok på turen, sammen med representanter fra Norges Forskningsråd (NFR), Universitets- og høgskolerådet, universiteter og forskningsinstitutter. Delegasjonen besøkte mange ministerier, universitet, og forskningsråd på den intensive tidagersturen.

– Bra med nye relasjoner
Her ble det inngått intensjonsavtaler, så de konkrete samarbeidstemaene vil bli avklart i den videre oppfølgingen mellom landene.

– Hovedmålet var å besøke og bli bedre kjent. Samtidig var det viktig for statsråden å få i stand overordnede generelle avtaler, som de Latinamerikanske landene legger stor vekt på. Det er bra at departementet aktivt involverer institusjonene og skaper nye relasjoner. Jeg synes statsråden gjorde en fantastisk god jobb. Hun er veldig interessert i det konkrete arbeidet som skal gjøres, forteller Fløttum.

Det er flere forskningsfelt av interesse i de tre landene. Aktuelle områder fra norsk side er energiforskning, marinbiologisk forskning, klimaforskning, polarforskning, medisinsk forskning og forskning om utdanning. I direkte samtaler med forskere ble det også klart at det er stor interesse for samarbeid innen humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Også forsker- og studentutveksling vil stå sentralt.

Klima- og petroleumsforskning
Hvert av landene har sine særegne områder hvor forskning vil være ekstra nyttig. I Chile er aktuelle forskningsfelt klima og marin forskning, som akvakultur og marinbiolog. I Argentina er det mer åpent, men klima og medisin var av områdene det ble fokusert mest på. Fokuset i Brasil var på klima og petroleumsforskning.

Fløttum forteller om en avtale de fikk signert med Universidade Federal Fluminense i Rio de Janeiro, som klimaforskere ved Bjerknessenteret har et nært samarbeid med.

– Vi hadde en avtale om samarbeid innen klimaforskning klar, men som nå ble utvidet til mer generelt samarbeid og høytidelig signert, under en liten seremoni på Rektors kontor ved Fluminense-universitetet. Dette er et eksempel på at ting var forberedt på forhånd av de ulike institusjonene, slik at man kunne få avtaler i havn da vi var der.

Klimaforskere ved Bjerkenessenteret har et nært samarbeid med UFF. Her Trond Dokken (t.v.) sammen med kolleger fra UFF på forskningstokt utenfor kysten av Brasil i desember 2007 (foto: Jill Johannessen).Bevilgningene til forskningssatsningen er i år på 15 millioner kroner. Satsingen er planlagt for en periode på 7-10 år, med en gradvis økning i bevilgningene opp mot 20 millioner de kommende årene.

– Når både departementet og Forskningsrådet vil jobbe videre med Latin-Amerika-strategien må det være opp til alle institusjonene å gripe fatt og sette seg i førersetet for forskningssamarbeidet, sier Dokken.