Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknessenteret har fått nye websider

Bjerknessenterets websider har fått seg en solid ansiktsløfting. Det er i hovedsak designet som er endret, for å stå mer i overensstemmelse med den grafiske profilen.

Vi har også valgt å tydeliggjøre de fem forskningsgruppene ved senteret, prosjektene og publikasjonshiglight. Mulitmedia har fått en egen samleside. Vi tror alle våre brukere vil oppleve den nye BCCR-weben som lett å finne fram i. Som hjelp til dette har vi nå fått plass nedtrekksmenyer og snarveier på forsiden, blant annet med en peker som går direkte til Hvem svarer på hva ved Bjerknessenteret. Dermed kan journalister enkelt finne eksperter på de fleste tema de søker etter innenfor vårt forskningsfelt. Velkommen til vår nye web!