Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

To nye prosjekter får FRIPRO-midler

Carin Andersson Dahl og Jerry Tjiputra i Uni Research Klima kan glede seg over Fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet i denne runden.

I Uni Research Klima er to prosjekter med oppstart i 2015 innvilget av fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK). 

FRINATEK har gitt grønt lys til Carin Andersson Dahls prosjekt på Nordatlanteren, til i underkant av 8 millioner kroner, med tittelen Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability

Carin Andersson Dahl, Uni Research Klima
Carin Andersson Dahl,
foto: Camilla Aadland


Samarbeidspartnere i klimaprosjektet Carin Andersson Dahl leder, er partnerne i Bjerknessenteret HI, UiB GFI, UiB GEO, sammen med Faroe Marine Research Institute, Bagor University og Johannnes Gutenberg Universität Mainz.

I prosjektet inngår også forskerutdanning gjennom internasjonal medfinansiering/samarbeid fra the Marie Curie Initial Training Network ARAMACC.


Det andre prosjektet fra Uni Research klima som får støtte, er omtrent i samme størrelsesorden, og ledet av Jerry Tjiputra. 

Jerry Tjiputra, Uni Research Climate 2011
Jerry Tjiputra. 
Foto: Gudrun Sylte


Dette prosjektet har tittelen Overturning circulation and its implications for global carbon cycle in coupled models.

Tjiputra vil jobbe med å utvikle vår forståelse av nøkkelprosesser som er med på å styre omveltning av vannmassene i den norske jordsystemmodellen (NorESM) i ulike klimatilstander for å kunne si noe om hvordan dette påvirker karbonsyklusen i havet. 

Nansensenteret og UiB er samarbeidspartner. Begge prosjektene på klima inngår som en del av samarbeidet i Bjerknessenteret.


Gratulerer!
Av totalt 182 innkomne søknader til forskningsprosjekt i FRINATEK ble 22 innvilget. Bjerknessenterets direktør Tore Furevik gratulerer Jerry Tjiputra og Carin Andersson Dahl med tildelingen.

- Dette er høythengende midler, det er mange som søker og det er veldig lav innvilgelsesprosent. Dette var gledelig og vel fortjent både til Jerry og Carin som har bidratt med veldig god forskning i Bjerknessenteret gjennom mange år, sier Furevik.


Uni Research ved forskeren Karin Mössler får også Fri prosjektstøtte til et prosjekt innen musikkterapi i kategorien unge forskertalenter.

- At tre søknader om FRIPRO-midler får støtte er strålende. FRIPRO henger høyt, de vitenskapelige kravene er høye - dette er viktig både for forskerne selv og for Uni Research. Gratulerer så mye til de som har fått støtte, sier administrerende direktør Aina Berg i en kommentar.

Musikkterapi-prosjektet til Karin Mössler er innvilget av Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM).