Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kerim Nisancioglu involverer alltid elevene når han forteller om klimaendringene.
Produsent: UiB

Kopler foredrag mot ismusikk for å formidle klimaendringer

Kerim Nisancioglu bruker egne erfaringer fra Grønlandsisen og samarbeider med ismusiker for å fortelle om klimaendringer.

Som videoen i vinduet over viser: Skoleelever er engasjert i klimaendringer.

Gjennom 12 foredrag på ulike skoler i Bergen, har Kerim Nisancioglu brukt egne opptak, illustrajoner og grafikk for å fortelle elevene i grunnskolen hva som er i ferd med å skje med Grønlandsisen.

Men det enkleste er ofte det beste. Professoren i klimadynamikkk ved Bjerknessenteret har med matbokser med is, plastdyr, konditorfarge, sirup og bordsalt for å illustrere hva som skjer når isen smelter, havnivået stiger og havsirkulasjonen endres.

Foredragsserien er en del av prosjektet Den kulturelle skolesekken. I etterkant fikk elevene oppleve ismusikken til Terje Isungset. Han er komponist, musiker og førsteamanuensis ved Fakultet for kunst, design og musikk ved Universitetet i Bergen.

Nisancioglu tar seg tid til skolebesøkene mens han er travelt opptatt med det omfattende forskningsprogrammet ice2ice, sommerskole og EastGrip-stasjonen på Grønland.

Samarbeidet mellom Nisancioglu og Isungset skal fortsette. Nylig ble det sendt flere søknader om støtte til en ny film og konsertserie der musikalsk og vitenskapelig formidling sammen forteller om Grønlandsisen.

Målet er å lage et nytt konsept for musikk og foredrag i en ny faglig, kunstnerisk ramme.

Denne dagen var det elever ved Apeltun skole i Bergen som fikk en skoledag med ekstra mange inntrykk.