Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kaldere hav betyr færre og mindre torsk. (Foto: Hans-Petter Fjeld, Creative Commons by sa 2.5)

Beregner fremtidig torskebestand i Barentshavet

Kaldere vann er på vei nordover gjennom Nord-Atlanteren. Det kan bety at det vil bli mindre torsk i Barentshavet de kommende fem-seks årene, viser nytt studie.

Body

Vannet i den subpolare Nord-Atlanteren bruker flere år på å nå Barentshavet. Fordi vannet i dette området nå er kaldere enn normalt, er det grunn til å vente at også temperaturen i Barentshavet vil synke de kommende årene. Kaldere hav betyr færre og mindre torsk. 

Dette fiskerivarslet presenteres i en ny studie ledet av Marius Årthun ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. For første gang har det vist seg å være mulig å varsle fiskebestanden i Barentshavet opp til sju år i forveien.

– Dette er et forhold mellom temperatur og torsk som ble anerkjent allerede på Nansen og Helland-Hansens tid. Vi har testet varselet vårt på de siste 60 år, og det stemmer godt overens med den faktiske torskebestanden, sier Marius Årthun.

De siste årene har vann som har vært varmere enn normalt strømmet gjennom Norskehavet og inn i Barentshavet. Frem mot 2024 vil vannet som strømmer nordover bli kaldere. Årthuns arbeid viser hvordan slike naturlige svingninger mellom perioder med varmere og kaldere vann i Nord-Atlanteren påvirker torskebestanden i Barentshavet. 

Hør vår podcast med Marius Årthun her:

Fra 1-3 års varsel til syv

Torsk er en av de viktigste artene for det kommersielle fisket i Nord-Atlanteren. Fiskekvotene bestemmes av Det internasjonale råd for havforskning, basert på prognoser av torskebestanden for de neste 1-3 årene. Prognosene baseres på kunnskap om torskens biologi sammen med miljøfaktorer som havtemperatur og fangsttall. 

Fordi det marine økosystemet er så komplekst, har det å skulle varsle torskebestanden mer enn for et par år fremover vært ansett som for vanskelig. Det nye studiet, der også forskere fra Havforskningsinstituttet og tyske Helmholtz-Zentrum Geestacht, har bidratt, utfordrer dette synet.

– Feltet marin klimaprediksjon vokser frem som en av de nye store utfordringene for havforskerne. Å få være en del av denne utviklingen, er spennende og givende, sier Årthun.

– Slike varsler vil kunne være svært verdifulle for forvaltningen av ressursene i havet. 

 

Referanse

Årthun M, Bogstad B, Daewel U, Keenlyside NS, Sandø AB, Schrum C, Ottersen G. (2018):

Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock. PLoS ONE 13(10): e0206319.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206319