Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Are Christian Sviggum Olsen i en lab på Geofysen.

Kan framtidens sjømatnæring stole på havet?

Sjømatnæringa går en usikker fremtid i møte, og usikkerheten skyldes i stor grad karbondioksid. Førsteamanuensis Are Olsen forklarer.

Body

– Dersom havbruksnæringen ikke ønsker å forberede seg på en svært usikker fremtid må de finne en måte å stoppe havforsuringsprosessen, sier Are. På torsdag skal han under Sustainable Growth Summit 2016 holde en presentasjon om konsekvensene av havforsurning som følge av karbonutslipp. Dette er en del av konferansens større tema, hvordan klimaforandring påvirker levedyktigheten til sjømatnæringen, og prognosen er langt fra lovende.

Siden den industrielle revolusjonen har havet tatt til seg CO2 tilsvarende en fjerdedel av våre utslipp, gjennom å trekke CO2 ut av atmosfæren. Denne prosessen er også driveren bak havforsuring. Ved havforsurning synker mengden karbonationer i havet, og disse karbonationene er viktige for flere av havets organismer, deriblant korallrev og kalkflagellater. Forandringene i pH-verdi påvirker også oppførselen til mange av dyrene som lever i havet, gjennom å påvirke signaloverførsel i  hjernen. I lukkede eksperiment har noen av dyrene nærmest blitt fryktløse, og dermed ekstra utsatte for rovdyr.

– Akkurat hvordan dette vil utvikle seg på stor skala (i havet) er ikke like forutsigbart, men det er sikkert at ting vil forandre seg. Dette er dårlige nyheter for havbruksnæringen, som er økonomisk avhengige av en viss forutsigbarhet, sier Are.

2-graders målene foreslår å trekke CO2 ut av atmosfæren med hjelp av teknologiske virkemidler, men dette vil ikke være nok. Det øyeblikket utslippene befinner seg i atmosfæren begynner havet å ta det til seg. Da finnes det bare en måte å stoppe havforsuringen på, og det er å stoppe utslippene helt – før de når ut til atmosfæren.

Dette vil ha konsekvenser for Norge. Ifølge Øyvind Paasche, leder for Bergen marine forskningsklynge er vi nå inne i en omstillingsfase der nasjonen i større grad må lene seg på marine ressurser. Når noe påvirker havet så påvirker det også ressursene som produseres der, og det blir stadig mer tydelig at havet påvirkes av menneskeskapte forandringer. Fiskeriene ser allerede store forandringer. Artene flytter på seg, og klimaet er tilsynelatende en viktig driver bak dette.

– Det finnes fortsatt usikkerhet rundt utviklingene de neste ti årene. Ti år er innenfor industriens prosjektering, så å holde øye med denne utviklingen er alle parter tjent med, avslutter han.