Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Thomas Spengler og Annick Terpstra sammen med hovedpartneren til prosjektet Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI) fra Tokyo i april.

Japan-Norge samarbeid får INTPART-midler 

Thomas Spengler ved geofysisk institutt er prosjektleder for Japan-Norge samarbeidet som har fått innvilget midler fra Forskningsrådet og SIU.

Forskningsrådet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) fikk inn 47 søknader da de utlyste midler til treårige prosjekter under programmet ”Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning” (INTPART). Blant de nitten godkjente prosjektene har fire UiB-miljøer fått støtte.

Thomas Spengler er prosjektleder for samarbeidsprosjektet ”Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics”. Hovedpartneren til prosjektet er Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI), og i tillegg er Hisashi Nakamura’s laboratoriet som også tilhører Universitetet i Tokyo blitt partner.

I april i år var Spengler og Annick Terpstra på besøk i Tokyo, og sammen med samarbeidspartnerne diskuterte de søknaden til INTPART. I tillegg har Bjerknessenteret og AORI inngått en ”Memorandum of understanding”. Avtalen er ett resultat av årelangt samarbeid mellom enkeltforskere, og er en bekreftelse på det gode samarbeidet mellom landene.

- Denne avtalen viser at vi har jobbet strategisk mot å skape ett godt samarbeid med ett klart mål og dette har nok påvirket søknaden vår i positiv forstand, påpeker Spengler.

Prosjektet og Universitetet i Tokyo kommer også til å bidra på Norway-Japan Arctic Science Week som arrangeres i Tokyo neste sommer. I år var det miljøvennlige energiløsninger som sto sentralt, mens neste år vil tematikken omhandle Arktis. 

Hisashi Nakamura
Thomas Spengler og Annick  Terpstra sammen med Hisashi Nakamura’s laboratoriet fra besøket i april.