Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tiltakene

Den tredje delrapporten handler om hva vi må gjøre for å tilpasse oss og begrense klimaendringene. 

Body

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change fra IPCC WG3 på Youtube

I delrapport 3 kan du lese om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.

Miljødirektoratets nettside kan du lese mer om hvordan rapporten analyserer reduksjonen av klimagasser både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Alle de viktigste økonomiske sektorene - energi, transport, bygninger, industri, jordbruk, skogbruk og avfallshåndtering - blir behandlet. I tillegg beskriver rapporten en rekke forutsetninger for utviklingen av klimagassutslipp fram mot 2100, og hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. 

Rapporten finner du her

Sammendraget for beslutningstakere finner du her